เทคนิคการโหม่งทำประตูและเทคนิคการเป็นผู้รักษาประตู

เทคนิคเป็นความสามารถพิเศษที่กระทำกิจใดๆ อย่างมีแบบแผนถูก กฎ กติกา เป็นความสามารถหรือชำนาญที่เหนือคนอื่นๆ ในการเล่นฟุตบอลเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการเตะบอลบอล การเลี้ยงลูก การโหม่ง การส่งลูก และอื่นๆ ต้องดีกว่าคู่ต่อสู้ ซึ่งเทคนิคต้องอาศัยพื้นฐานการฝึกมาประสานให้กลมกลืนกันด้วย วันนี้เราจึงจะมาพูดถึงเทคนิคในการเล่นฟุตบอลแต่เป็นเทคนิคการโหม่งทำประตูและเทคนิคการเป็นผู้รักษาประตูว่าเป็นอย่างไร ไปดูกันได้เลย

เริ่มจากเทคนิคการโหม่งซึ่งเป็นเทคนิคที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ในการเล่นฟุตบอล เพราะการโหม่งนั้นมีประโยชน์เช่นเดียวกับการเตะ เช่น โหม่งเพื่อส่ง เพื่อยิงประตู เพื่อป้องกันประตู ซึ่งมีหลายลักษณะ การยืนโหม่ง กระโดดโหม่ง วิ่งโหม่ง และพุ่งโหม่งจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และการใช้ประโยชน์ การโหม่งลูกยิงประตูที่ได้ผลนั้นส่วนมากจะโหม่งบริเวณครึ่งบนของลูก จะทำให้ลูกพุ่งแรง บางครั้งต้องโหม่งลงพื้น ต่อมาเป็นเทคนิคการเป็นผู้รักษาประตู ซึ่งนับว่าเป็นปราการด่านสุดท้ายที่มีความสำคัญหากผู้รักษาประตูสามารถป้องกันการยิงประตูของฝ่ายตรงข้ามได้ดีเท่ากับชนะไปแล้วครึ่งหนึ่งของการแข่งขันครั้งนั้น ดังนั้นผู้รักษาประตูจะต้องมีความสามารถในการรับลูกบอลในท่าต่างๆ เช่น การพุ่งรับลูกซ้ายขวา กระโดดรับ อาจจะปัดหรือชกลูกด้วยวิธีการถูกต้อง การขว้างลูกบอล การออกมาสกัด ต้องทำอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตามการรับประตูที่ปลอดภัย ต้องจับบอลไว้หับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการรับลูกเลียด ลูกโด่ง ระดับตัว ตาจะต้องมองเฉพาะลูกบอลเท่านั้นพร้อมกับประคองลูกบอลเข้าหาอก หากไม่มั่นใจว่าจะรับได้ให้ชกลูกบอล หรือใช้ฝ่ามือดันให้ข้ามคานหรือออกนอกประตูไป