ลูกบอลที่ใช้ในกีฬาแฮนด์บอล

SBOBET

ในปัจจุบันนี้ผู้คนหันมาสนใจการออกกำลังกายกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งในวัยเด็กและในวัยของผู้ใหญ่ เอง เพื่อเป็นการดูแลตัวเองและทำให้ร่างกายมีความแข็งแรงปลอดภัย กีฬาแฮนด์บอลเองยังถือได้ว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจที่จะเล่นเพื่อการออกกำลังกายและเพื่อความสุกสนาน เพลิดเพลิน

ในกีฬาแฮนด์บอลนั้นอุปกรณ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือลูกบอลที่ใช้ในการเล่น และลูกบอลนั้นจะต้องไม่แข็งและไม่นุ่มจนเกินไป และต้องได้มาตรฐานตามที่กำหนด เพราะการแข่งขันนั้นหากใช้ลูกบอลที่ไม่ได้มาตรฐานอาจเกิดปัญหาระหว่างทำการแข่งขันก็เป็นได้ ลูกบอลที่ใช้ในกีฬาแฮนด์บอล มีดังต่อไปนี้

  1. ลูกบอลนั้นจะต้องทำจากหนังหรือวัสดุสังเคราะห์อีกทั้งยังต้องเป็นลูกทรงกลม ผิวภายนอกของลูกบอลจะต้องไม่สะท้อนแสงหรือลื่นเกินไป
  2. ลูกบอลเมื่อทำการวัดโดยรอบก่อนการแข่งขัน จะต้องมีเส้นรอบระหว่าง 58-60 เซนติเมตร น้ำหนัก 425-475 กรัม
  3. ในการทำการแข่งขันทุกครั้งจะต้องใช้ลูกบอลที่มีความถูกต้องตามกติกาการแข่งขัน จำนวน 2 ลูก
  4. เมื่อการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นจะทำการเปลี่ยนลูกบอลไม่ได้ นอกจากจะมีเหตุผลที่สมควรของเปลี่ยนลูกบอลได้เท่านั้น
  5. ลูกบอลที่ได้รับการรองรับมาจากสหพันธ์แฮนด์บอลนานาชาติจะต้องมีเครื่องหมายของสหพันธ์บนผิวลูกบอลเท่านั้น จึงจะใช้ในการแข่งขันในระดับนานาชาติได้

อุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬาทุกประเภทถือได้ว่าจะต้องมีความพร้อม ทั้งทางด้านคุณภาพ มาตรฐานของการแข่งขัน และอุปกรณ์ต่าง ๆ นั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากทางการแข่งขันเท่านั้น