การเตะขาพร้อมกับการฝึกหายใจ ในการว่ายน้ำ

สโบเบ็ต

การว่ายน้ำเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่มีการบาดเจ็บของร่างกายน้อยที่กว่ากีฬาชนิดอื่นๆ ช่วยทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ครบทุกส่วน แล้วยังสามารถช่วยบำบัดจิตใจและร่างกายให้กับคนที่ไม่สมบูรณ์อีกด้วย นอกจากนั้นคนที่ว่ายน้ำเป็นยังสามารถช่วยเหลือตนเองกับผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุจมน้ำได้ 

การเตะขาพร้อมการฝึกลมหายใจเป็นวิธีที่ค่อนข้างยาก เพราะต้องทำทั้งสองอย่างควบคู่ไปกับการเตะขาและการกลั้นหายใจไปพร้อมๆกัน  แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าผู้ฝึกมีความพยายามและตั้งใจ ผู้ฝึกว่ายน้ำทุกคนก็สามารถทำได้ โดยมีท่าฝึกในการเตะขาพร้อมการฝึกหายใจ ดังนี้

  1. ให้ผู้เรียนจับบริเวณที่เป็นขอบสระด้วยมือทั้ง 2 ข้าง แล้วเหยียดแขนให้ตรง จากนั้นผู้เรียนก็

ค่อยๆ ก้มลงไปในน้ำพร้อมกับการเตะขาสลับขึ้นและลง

  1. เมื่อผู้เรียนอยู่ในน้ำนานพอสมควรแล้วให้ผู้เรียนเริ่มเป่าอากาศออกจากทางปากจนหมด(หรือ

ทางจมูกและทางปากก็ได้) แล้วค่อยๆ เงยหน้าขึ้นจนให้ปากพ้นน้ำ จากนั้นให้ผู้เรียนหายใจเข้าทางปากแล้วก้มหน้าลงน้ำตามเดิมอีกครั้ง โดยที่ขาทั้ง 2 ข้างยังคงเตะขึ้นและลงอยู่ตลอดเวลา ไม่หยุดตอนจังหวะหายใจ และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเป็นชุดๆ ต่อไป

การฝึกเตะขาพร้อมกับการหายใจเป็นการฝึกที่จะนำไปสู่การว่ายน้ำแบบจริงจัง เพราะการว่ายน้ำนั้นผู้ฝึกไม่สามารถหาสิ่งไหนมายึดเกาะได้ ดังนั้น ก่อนการว่ายน้ำผู้ฝึกจะต้องมีความมั่นใจที่จะไม่กลัวน้ำ และเรียนรู้พื้นฐานการว่ายน้ำ เพื่อที่ผู้ฝึกจะสามารถว่ายน้ำเป็นและเก่งได้